Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Κάτι λέμε: Ο χρυσός αριθμός 3 στη μέλισσα.

Κάτι λέμε: Ο χρυσός αριθμός 3 στη μέλισσα.: Στον άνθρωπο και στο σύμπαν ο χρυσός αριθμός Φ είναι ο πιο διάσημος. Στη μέλισσα όμως ο χρυσός αριθμός 3 είναι αυτός που της ταιριάζει περ...