Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Διαδρομές της Σελήνης..

Μόλις άρχισαν.
Δίας: Δύναμη μυαλού και σώματος.
Ηλιακό σύστημα: Ενωμένη Δύναμη.
Προσμονή;
Ανάγκη επικοινωνίας.
Ένωση.
Δύναμη ψυχής.